Teknopark İstanbul’un tematik alanlarında faaliyet gösteren firmalarımızın; iş birliklerinin artırılması, ortak projeler geliştirilmesi, sektöre yönelik devlet politikalarının belirlenmesi için lobi faaliyetleri yürütülmesi, sektöre uygun devlet teşvik mekanizmalarının oluşturulması, ortak iş yapılması ihracatın arttırılması ve sektör raporlarının hazırlanması gibi konularda birlikte hareket edebilecekleri bir yapının ortaya konulması hedeflenmiştir.

  • Teknopark İstanbul’un tematik alanları doğrultusunda firmaların bir araya getirilerek küme kurulması
  • Oluşturulacak küme için firmalarla ihtiyaç analizi çalışması yapılması
  • Küme firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim konularının belirlenmesi ve içerik çalışması yapılması
  • Kümelerin faaliyet alanına uygun fuarların araştırılması ve küme firmalarının organize edilerek fuarlara katılım sağlanması
  • Alım grupları ve ikili görüşme heyetleri gibi organizasyonlar düzenlenmesi
  • Kümelerle ilgili yapılacak tanıtım çalışmaları için içerik hazırlanması ve ilgili sektörde yayın yapan dergilere röportajlar verilmesi
  • Küme firmaları ile değerlendirme toplantıları yapılarak aksiyonlar alınması
  • Küme firmalarının ilgili sektör kuruluşları ile bir araya getirilmesi ve ulusal/uluslararası ilgili alanlarda lobi faaliyetlerin yürütülmesi

İletişim İçin: