TTO

Teknopark İstanbul Firma Buluşmaları
Firmalarımızın iş birliği kapsamında bir araya gelmesini amaçladığımız Firma Buluşmaları etkinliğimizde siz de yerinizi alın.
Teknopark İstanbul Firma Buluşmaları
Teknoloji Transfer Ofisi
İş Birliğine Hazır Mısınız?
Teknoloji Transfer Ofisi
KAYDIR
BÜNYEMİZDEKİ

Hizmetler

İş Geliştirme

Teknopark İstanbul’un potansiyeline uygun Sanayi-Sanayi İş Birliği ve Teknopark-Sanayi İş Birliği çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra TTO’nun faaliyetleri hakkında farkındalık ve tanıtım çalışmaları yapılmaktadır.

BİLGİ

Proje Geliştirme

Paydaşlarımızda Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün oluşturularak hibe/destek programlarından azami derecede faydalanılması, Üniversite-Sanayi İş birliği ile paydaşlarımızın akademik danışmanlık ihtiyacının karşılanması, üniversitelerin laboratuvar altyapılarının avantajlı fiyatlarla paydaşlarımızın kullanımına sunulması ve Teknopark İstanbul ekosistemine uygun multidisipliner modellerin planlanarak faaliyete geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

BİLGİ

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Geliştirme

Paydaşlarımızın gerçekleştirdikleri projelerde elde ettikleri çıktıların patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili başvurularına destek olunarak koruma altına alınması ve ticarileştirme çalışmalarıyla ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

BİLGİ