Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Geliştirme

Paydaşlarımızın gerçekleştirdikleri projelerde elde ettikleri çıktıların patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili başvurularına destek olunarak koruma altına alınması ve ticarileştirme çalışmalarıyla ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

    Sınai Mülkiyet Hakları

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması ve paydaşlarımızın doğru bir şekilde yönlendirilmesi
  • Paydaşlarımızın Ar-Ge projelerine başlamadan önce patent verileri üzerinden teknoloji takibi yapılması konusunda yönlendirilmesi ve teknolojinin bilinen durumu üzerinden Ar-Ge çalışmalarının şekillendirilmesinin sağlanması
  • Endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent konularında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Teknopark İstanbul TTO tarafından yönetilen TeknoDestek Programı kapsamında paydaşlarımıza patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım süreçlerinde destek olunması ve başvuru hizmet bedellerinin hibe şeklinde fonlanması
  • Sınai Mülkiyet Hakları için ön araştırma raporunun hazırlanmasına destek olunması ve başvuru süreçlerinin takip edilmesi ile yönetilmesi

    Ticarileştirme

  • Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilen buluşların endüstriyel değer ve ömür analizlerinin yapılması
  • Ticarileşmeye dair ön rapor hazırlanması
  • Patent veya şirket değerleme raporlarının hazırlanması
  • Patentli ürünlerle ilgili yatırımcılarla görüşülerek sunumlar yapılması
  • Buluşların devir/lisanslama yöntemiyle ticarileştirilmesi