Teknopark İstanbul’un potansiyeline uygun Sanayi-Sanayi İş Birliği ve Teknopark-Sanayi İş Birliği çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra TTO’nun faaliyetleri hakkında farkındalık ve tanıtım çalışmaları yapılmaktadır.

 Sanayi-Sanayi İş Birliği Modeli

  • Paydaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenerek Teknopark İstanbul içinden ve dışından ihtiyaçlarını karşılayabilecek firmaların araştırılması
  • Teknopark İstanbul içinden gelen iş birliği taleplerinin paydaşlar ile paylaşılması ve gelen dönüşler doğrultusunda B2B görüşmeler organize edilmesi
  • Paydaşların Sanayi-Sanayi İşbirliği kapsamında bir araya getirilerek iş birliklerinin sağlanması
  • Yüksek teknolojili veya yüksek bütçeli projeler ile ilgili firmaların bir araya getirilerek uluslararası rekabet edebilecek şirket ortaklıklarının kurulması    

Teknopark-Sanayi İş Birliği Modeli

  • Teknopark İstanbul dışındaki Ar-Ge Merkezleri ve firmalara ziyaretler düzenlenerek ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Teknopark İstanbul dışından gelen taleplerin değerlendirilerek hızlı bir şekilde TTO İrtibat Yetkili Kişileri ile paylaşılması
  • TTO İrtibat Yetkili Kişilerinden gelen dönüşler doğrultusunda B2B görüşmeler organize edilmesi
  • Sanayi-Sanayi İş Birliğinin somutlaşmasının ardından yol haritasının belirlenmesi ve gerektiğinde ortak şirket kurulması