Ekibimiz

Bilal Topçu Genel Müdür
Dr. Cem Duran Genel Müdür Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme)
Burak Keskik Teknoloji Transfer Müdür Vekili
Kenan Aydın Proje Geliştirme Kıdemli Uzmanı
İdris Hocaoğlu İş Birliği Geliştirme Kıdemli Uzmanı
Nurcan Altay Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kıdemli Uzmanı
Ahmet Burak Akşit İş Birliği Geliştirme Uzman Yardımcısı