Paydaşlarımızda Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün oluşturularak hibe/destek programlarından azami derecede faydalanılması, Üniversite-Sanayi İş birliği ile paydaşlarımızın akademik danışmanlık ihtiyacının karşılanması, üniversitelerin laboratuvar altyapılarının avantajlı fiyatlarla paydaşlarımızın kullanımına sunulması ve Teknopark İstanbul ekosistemine uygun multidisipliner modellerin planlanarak faaliyete geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

PDM – Proje Destek Modeli

 Paydaşlarımız ile toplantı yapılarak ihtiyaçlarının ve kabiliyetlerinin belirlenerek hangi aşamada hangi hibe ve destek programlarından yararlanılabileceği ile ilgili yol haritası oluşturulması

 Disiplinler arası yürütülmesi planlanan çalışmalarda proje ekibinin oluşturulması, proje yazımı, başvuru ve uygulama süreçlerinde destek verilmesi

  •  Uluslararası hibe ve destek programları için paydaşlarımıza destek olunması ve uygun konsorsiyumların araştırılarak ortak proje başvurularının yapılması
  • Paydaşlarımızın iş fikirlerinin, üniversitelerin akademisyen ve laboratuvar altyapısı imkanlarından yararlanılarak desteklenmesine aracılık edilmesi
  • Teknopark İstanbul ile üniversitelerin bir araya getirilerek ortak proje başvurularının yapılması
  •  Üniversite-Sanayi ve Sanayi-Sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali ve hukuki desteklerin sağlanması

 ADEM – Akademik Danışmanlık Destek Modeli

  • Paydaşlarımız ile toplantı yapılarak teknik konulardaki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve üniversite TTO’ları ile görüşülerek ilgili teknik alanda bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerin hızlı bir şekilde paydaşlarımıza sunulması
  • Yayınlanan ulusal ve uluslararası proje destek çağrıları ile ilgili paydaşlarımızın ve üniversitelerimizin birbirleriyle bir araya getirilerek ortaklı proje hazırlanması süreçlerinin yürütülmesi
  •  Üniversite-Sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali ve hukuki desteklerin sağlanması

   TÜSİM – Teknopark-Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli

  • Üniversitelere ziyaretler gerçekleştirilerek üniversitelerin odaklandığı teknoloji alanlarının belirlenmesi ve Teknopark İstanbul ile paydaşlarımızın tanıtılarak ortak projeler geliştirilmesi
  • Üniversitelerin Teknopark İstanbul’da yüksek lisans/doktora eğitim programlarını açması ve paydaşlarımızın bu eğitimlerden avantajlı fiyatlarla yararlanmasının sağlanması
  • Üniversitelerin Teknopark İstanbul’da laboratuvarlar kurması için çalışmalar yapılması ve kurulan altyapının paydaşlarımızın kullanımına avantajlı fiyatlarla sunulması

İletişim İçin:

Betül Berşan KARTAL